Oefentherapie Cesar Lelystad
Netwerk Chronische Pijn De praktijk is aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn. Een netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die allen volgens dezelfde behandelmethodiek werken. Als pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor het dagelijks leven. Door op een andere manier om te gaan met de pijn en haalbare doelen te stellen, krijg je weer grip op je klachten en je kwaliteit van leven verbetert. Tijdens de behandeling is de oefentherapeut als het ware je coach. Behandeling: Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert. Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.
Wat is chronische pijn? Chronische pijn ontstaat in wezen door veranderingen in het centrale zenuwstelsel: sensitisatie. Deze pijn is complex, de mate waarin iets pijn doet, hangt mede af van de: Interpretatie van uw pijnklachten. Wijze waarop patiënten met hun klachten omgaan. Mate waarin iemand in staat is zelf controle te krijgen over zijn pijnklachten. Stress factoren waar de patiënt mee geconfronteerd wordt. Chronische pijn wordt niet zozeer bepaald door de mate waarin lichaamsweefsel daadwerkelijk beschadigd is maar door de wijze waarop iemand zelf en zijn zenuwstelsel met die pijn omgaan.
Naar bovenzijde pagina.
© Oefentherapie Lelystad
Oefentherapie Cesar Lelystad
Netwerk Chronische Pijn De praktijk is aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn. Een netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die allen volgens dezelfde behandelmethodiek werken. Als pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor het dagelijks leven. Door op een andere manier om te gaan met de pijn en haalbare doelen te stellen, krijg je weer grip op je klachten en je kwaliteit van leven verbetert. Tijdens de behandeling is de oefentherapeut als het ware je coach. Behandeling: Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert. Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.
Wat is chronische pijn? Chronische pijn ontstaat in wezen door veranderingen in het centrale zenuwstelsel: sensitisatie. Deze pijn is complex, de mate waarin iets pijn doet, hangt mede af van de: Interpretatie van uw pijnklachten. Wijze waarop patiënten met hun klachten omgaan. Mate waarin iemand in staat is zelf controle te krijgen over zijn pijnklachten. Stress factoren waar de patiënt mee geconfronteerd wordt. Chronische pijn wordt niet zozeer bepaald door de mate waarin lichaamsweefsel daadwerkelijk beschadigd is maar door de wijze waarop iemand zelf en zijn zenuwstelsel met die pijn omgaan.
Naar bovenzijde pagina.